U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie melding op website

cookie  meldingcookie melding

Websites in de Euro-pese Unie moeten bezoekers informeren over het gebruik van 'niet-essentiële cookies' en voor het gebruik ervan toestemming vragen.

Cookies zijn kleine be-standen die webservers plaatsen op de compu-ters van bezoekers. Cookies kunnen worden gebruikt voor een aantal doeleinden zoals het onthouden van persoon-lijke voorkeuren, het volgen van gebruikers en het volgen van presta-ties van advertenties.

'Niet-essentiële cookies' zijn niet van belang om de website goed te laten functioneren.

 

Waarom op
onze website?

Onze website maakt gebruik van 'niet-essentiële cookies' door gebruik te maken van 'Contactformulier'.

Bij verdere ontwikke-ling is het mogelijk om gebruik te maken van:
-  Embedded video
-  Map module
-  Script module

In verband met boven-gemelde voorschriften is er voor gekozen om een bericht op de site te laten zien.
Daardoor ziet u rechts-onder op de website een melding die vraagt of u cookies accepteert.
Als cookies geaccepteerd worden, verdwijnt het bericht (als u - op uw computer - alle cookies verwijdert, ziet u het bericht opnieuw).
Wanneer u de cookies niet accepteert, gaat u door naar de website van Google.

Privacy verklaring
“Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden”

 

DOEL
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de "Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden " (verder afgekort tot VPBL) omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en even-tuele andere belanghebbenden.
Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het VPBL bestuur.


GELDIGHEID
Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacy beleid van de VPBL. Voor bestaande leden wordt er van uitgegaan dat zij akkoord gaan, indien zij niet binnen één maand na publicatie van deze voorwaarden in deze VPBL mailing bezwaar aangetekend hebben.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
VPBL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
“Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VPBL verstrekt.
VPBL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam (en van eventuele partner)
- Uw geboortedatum (en van eventuele partner)
- Uw voormalige diensteenheid en datum uit dienst
- Uw deelname Personeelsfonds
- Uw deelname FPF net
- Uw deelname Personeelsvereniging
- Uw adresgegevens
- Uw (mobiel) telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM VPBL GEGEVENS NODIG HEEFT
VPBL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


HOE LANG VPBL GEGEVENS BEWAART
VPBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
VPBL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De website van “Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden” kan worden gevonden op http://www.vpbl.nl/ en ‘draait’ op in Nederland geplaatste servers van de Nederlandse provider Hosting2Go.
Op de website van VPBL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VPBL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
VPBL maakte tot nu toe gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken.
De aldus verkregen informatie werd, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website
aan VPBL te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VPBL heeft hier geen invloed op. VPBL heeft Google geen toestemming gegeven om via VPBL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Om al deze redenen - en vooral omdat deze informatie buiten Europa wordt opgeslagen - zal Google Analytics niet langer op de website worden gebruikt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@vpbl.nl
VPBL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Op de website zullen daartoe standaardformulieren beschikbaar worden gesteld.


BEVEILIGEN
VPBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VPBL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VPBL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VPBL op via voorzitter@vpbl.nl


VPBL is als volgt te bereiken:
telefoon: 071 - 521 00 70
e-mailadres: voorzitter@vpbl.nl

 

Om het makkelijk te maken zijn voorbeeldbrieven
te downloaden inzake toestemming, intrekking en verwijdering van gegevens.

 

  • verwijderen beeldmateriaal: klik hier
  • intrekken toestemming gegevens: klik hier
  • wijziging gegevens: klik hier

 

Opgemerkt wordt dat - sinds het begin van de website in 2008 - niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van deze website.

Natuurlijk staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?